Facebook in de ban van uitgestelde koffie

Blijkt uit een nieuwe facebookhype “uitgestelde koffie”, dat velen toch bereid zijn om mensen die het niet breed hebben te helpen. Het principe van “uitgestelde koffie” is eenvoudig. Op café of restaurant bestel en betaal je drie koffies: één voor jezelf en twee “uitgestelde”. Deze koffies zijn dan voor mensen die het niet breed hebben of dakloos zijn. Zo help je op een eenvoudige manier je medemens. Het is eigenlijk geen nieuw concept. In Napels bestaat “caffè sospeso” al jaren.

Verspreiding via Facebook

Het fenomeen “uitgestelde koffie” werd dit paasweekend plotseling een ware hype in Vlaanderen en Nederland. Dit komt door de makers van de website niburu.co, een site gespecialiseerd over buitenaards leven. Zij vonden dat ze dit nieuws moesten brengen. Daarom publiceerden ze op 28 maart een stukje over het Italiaans fenomeen. Dit bericht werd met een onwaarschijnlijke grote snelheid door hun lezers op Facebook verspreid in Nederland en Vlaanderen. Het bericht was niet als actie bedoeld. De auteur van het artikel vond het een mooi verhaal dat zoveel mensen om elkaar geven en elkaar helpen en ging er daarom mee aan de slag. De term “uitgestelde koffie” werd bedacht en er werd een website opgericht.

Enkele daklozencentra en crisisopvangcentra namen contact op en lieten weten dat ze graag mee zouden werken. Best Western Hotels vroeg of ze dit principe ook niet konden toepassen op het gratis geven van een overnachting. In Nederland meldden zelf zo’n 20 cafés dat ze mee wilden doen.

Koffie komt terecht bij juiste mensen

Maar hoe weet je zeker dat die koffie bij mensen terecht komen die het ook moeilijk hebben? En hoe weet je zeker dat de uitgestelde koffies ook echt worden uitgedeeld? Aangezien de oprichter van de Vlaamse Facebookversie wil dat het initiatief slaagt, wilt hij dus een plan van aanpak opstellen. Zo werd reeds voorgesteld dat de deelnemende cafés een charter moeten ondertekenen dat ze alleen warme dranken en non-alcoholische dranken mogen schenken. Met een sticker van het logo kunnen cafés aangeven dat ze meedoen aan het initiatief. Verder kunnen cafés best ook uithangen hoeveel uitgestelde dranken er al gekocht zijn en hoeveel ze er kunnen uitdelen. Sociale controle zou ervoor zorgen dat het doelpubliek bereikt wordt.